Belgrade international symposium on pain

20 May 2023, Mona Plaza Beograd

18thBisop

Obaveštenje


  • Međunarodni Kongres “18.BISOP” je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije za lekare, farmaceute, medicinske sestre i tehničare i to sa 10 bodova za pasivno učešće, 13 bodova za usmenu prezentaciju,11 bodova poster prezentacija, 15 bodova za predavače pod akreditacionim brojem А-1-101/23, odlukom 153-02-00118/2023-01 od 13.03.2023. godine

Program skupa


  • Finalni program
Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


  • Prijava za skup je završena

Prijava učešća


  • Prijava za skup je završena