15th Belgrade International Symposium on Pain

9 May 2020, Hotel Crowne Plaza, Beograd

15th BISOP

Obaveštenje


Skini obaveštenje

Program skupa


  • PRELIMINARY PROGRAMME Saturday, May 09th, 2020.
Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


Skini obaveštenje

Prijava učešća