Osnove mehaničke ventilacije

11 May 2019, Kombank dvorana, Dečanska 14, Beograd

Nacionalni seminar BMV

Obaveštenje


Skini obaveštenje

Program skupa


  • Konačni program
Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


  • Skup je akreditovan za lekare, 6 bodova za polaznike i 12 bodova za predavače broj odluke je 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019. akreditacioni broj je А-1-701/19

Prijava učešća


  • Registracija je moguća preko kompanija koje su sponzori skupa od 01.04.2019