Beogradska mehanička ventilacija

9 - 10 Jun 2023, Hotel M

BMV

Obaveštenje


Program skupa


  • program
Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


  • Za učešće na skupu možete se obratiti sponzorima skupa

Prijava učešća


  • Sva mesta za radionice u petak su popunjena. Prijava je završena. Prijava za skup BMV 10. juna na linku ispod