Committee for European Education in Anaesthesiology

1 - 3 Apr 2020, Kopaonik, hotel "Grand"

CEEA Kurs 1

Obaveštenje


  • Kurs CEEA je odložen
Skini obaveštenje

Program skupa


  • Preliminarni program
Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


  • Mail za informacije, ceea.kurs@gmail.com
Skini obaveštenje

Prijava učešća