Anestezija i respiratorni sistem

8 - 10 Apr 2022, Kopaonik, Hotel Gorski

CEEA

Obaveštenje


  • I Obaveštenje
Skini obaveštenje

Program skupa


  • U pripremi

Informacije o učešću i smeštaju


  • Prijave su moguće preko sponzora ili udruženja anesteziologa Srbije

Prijava učešća