Committee for European Education in Anaesthesiology

29 - 31 Mar 2024, Kopaonik

CEEA 2024

Obaveštenje


  • CEEA 4 pod nazivom Interakcija lekova i neželjena dejstva ; Anesteziologija i intenzivna terapija u pedijatriji i akušerstvu

Program skupa


  • U prilogu
Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


Prijava učešća


  • Prijava učešća je isključivo preko farmaceutskih kuća u dogovoru sa UAIS