I Kongres lekara primarne zdravstvene zaštite - odloženo

26 - 29 May 2022, Kopaonik, Hotel Gorski

Kongres lekara primarne ZZ

Obaveštenje


  • Iz tehničkih razloga kongres se odlaže. Čim dobijemo novi termin obavestićemo sve zainteresovane
Skini obaveštenje

Program skupa


Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


Skini obaveštenje

Prijava učešća