AKADEMIJA ZA FIZIKALNU REHABILITACIONU I REGENERATIVNU MEDICINU SRBIJE

5 - 6 Apr 2024, Hotel M, Beograd

MASTER CLASS No 10

Obaveštenje


  • UPUTSTVO ZA APSTRAKTE za sve dodatne informacije kontaktirajte nas email prijava.masterclass@events.rs
Skini obaveštenje

Program skupa


  • Program u prilogu
Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


Prijava učešća


  • Prijave su završene