XIV SAPO simpozijum - „Infekcije u dečjoj otorinolaringologiji“

16 - 19 May 2024, Kopaonik, hotel Gorski

SAPO24

Obaveštenje


  • Pozivamo Vas na XIV SAPO simpozijum, koji će biti organizovan na Kopaoniku, hotel Gorski u periodu od 16 - 19. 05. 2024. godine, pod nazivom „Dobri ljudi imaju vremena” Duško Radović
Skini obaveštenje

Program skupa


  • Preliminarni program
Skini obaveštenje

Informacije o učešću i smeštaju


  • SMEŠTAJNI PAKET UKLJUČUJE: • Smeštaj na bazi polupansiona i boravišnu taksu • Vaučer za ručak 17.05. i 18.05. • Vaučer za koktel dobrodošlice i svečano otvaranje 16.05. • Vaučer za prisustvo društvenom programu 17.05. i 18.05. • Vaučer za all inclusive paket pića za društveni program 17.05. i 18.05 VAŽNO! Vaučere dobijaju samo učesnici prijavljeni za smeštajne pakete preko organizatora, a na recepciji hotela pri ulasku u hotel. Bez vaučera se neće moći koristiti navedene usluge (svečano otvaranje i koktel dobrodošlice, ručak, prisustvo društvenom programu, paketi pića). Smeštajni paket u jednokrevetnoj sobi u hotelu Grand …………………600 eur Smeštajni paket u dvokrevetnoj sobi u hotelu Grand .…………………445 eur

Prijava učešća


  • Kotizacija za lekare specijaliste •Rana kotizacija do 1.3.2024. ………………………………..100 eur + PDV •Kasna kotizacija od 1.3.2024………………………………….120 eur + PDV Kotizacija podrazumeva: •Prisustvo stručnom delu •ID kartica i promotivni materijal skupa •Priručnik i praktikum •Prisustvo izložbenom prostoru •Kafe pauze Prijava na email decjaorl2024@gmail.com